Chain #52 – ‘Silent Thalidomide’ – Cancer risk

Article Language source English

Thousands of mothers and their daughters at risk of cancer from anti-miscarriage drugs they took decades ago

  • Recent study found drug doubled risk of breast cancer in DES daughters aged over 40
  • Around 2,000 women have brought cases against drug companies in America after DES exposure

Thousands of women whose mothers were prescribed the common pregnancy drug DES are unaware they are at greater risk of a number of cancers, according to experts.

The drug, whose full name is diethylstilboestrol, was widely prescribed between 1938 and 1971 in the false belief it could help reduce the risk of miscarriage.

But in 1971 researchers found a link between DES and vaginal cancer in daughters of the women given the medicine.

Recent studies have also linked the drug to other cancers in these women.

DES daughters are also 40 times more likely to develop a rare form of cervical and vaginal cancer than unexposed women.

One affected woman explains ‘Unlike Thalidomide, where you can see the problem the minute the baby was born, women who took DES had healthy babies. Problems were hidden until the teens and twenties, by which point were forgotten about.’

Link to original article

Word count 196

CHAIN #52 – Η ‘ΣΙΩΠΗΛΗ ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ’ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Translated from English into Greek by Maria Avrameli

Χιλιάδες μητέρες και οι κόρες τους απειλούνται με εμφάνιση καρκίνου εξαιτίας φαρμάκων που έλαβαν με σκοπό την πρόληψη μίας πιθανής αποβολής δεκάδες χρόνια πριν.

  • Μία πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε ότι η το DES διπλασίασε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού στις DES daughters άνω των 40 ετών (Ο όρος DES daughters χρησιμοποιείται για τις κόρες των γυναικών που λάμβαναν διαιθυλοστιλβεστρόλη (DES) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους).
  • Περίπου2.000 γυναίκες άσκησαν προσφυγές εναντίον φαρμακοβιομηχανιών στις ΗΠΑ μετά από έκθεση στο φάρμακο DES.

Σύμφωνα με ειδικούς, χιλιάδες γυναίκες, οι μητέρες των οποίων λάμβαναν το κοινό φάρμακο εγκυμοσύνης DES, δεν γνωρίζουν ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ορισμένες μορφές καρκίνου.

Το DES συνταγογραφούταν ευρέως από το 1938 μέχρι και το 1971, με τη λανθασμένη πεποίθηση ότι μπορούσε να ελαττώσει τις πιθανότητες αποβολής του εμβρύου.

Το 1971 όμως, ερευνητές ανακάλυψαν ένα σύνδεσμο μεταξύ του DES και του καρκίνου του κόλπου σε κόρες γυναικών που έπαιρναν το συγκεκριμένο φάρμακο.

Πρόσφατες μελέτες συνέδεσαν το φάρμακο και με άλλες μορφές καρκίνου στις ίδιες γυναίκες.

Οι DES daughters έχουν 40 φορές περισσότερες πιθανότητες ανάπτυξης μίας σπάνιας μορφής καρκίνου του τραχήλου και καρκίνου του κόλπου από τις γυναίκες που δεν έχουν εκτεθεί στο DES.

Μία ασθενής εξηγεί ότι «Αντίθετα με τη Θαλιδομίδη, όπου το πρόβλημα φαινόταν από τη στιγμή της γέννησης, οι γυναίκες που έπαιρναν DES γέννησαν υγιή βρέφη. Τα προβλήματα ξεκίνησαν γύρω στην δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής των κοριτσιών, όταν το θέμα είχε ήδη ξεχαστεί».

Διαβάστε το πρωτότυπο άρθρο

Καταμέτρηση λέξεων 248

 

 

Chain #52 – Una talidomida silenciosa i carcinògena

Translated from English into Catalan by Meritxell Mas Sastre

 

Milers de mares i les seves filles amenaçades de càncer per haver estat exposades a medicaments contra l’avortament en dècades anteriors

  • Un estudi recent ha revelat que les filles de dones a qui s’havia prescrit DES, i que ara són majors de 40 anys, tenen el doble de probabilitats de desenvolupar càncer de mamella.
  • Al voltant de 2.000 dones han demandat empreses farmacèutiques americanes per casos de càncer que s’han detectat després d’haver estat exposades al DES.

Segons els experts, milers de filles de dones a qui s’havia prescrit DES, medicament molt usat entre les pacients en etapes embrionàries, desconeixen el fet que tenen més probabilitats de desenvolupar càncers diversos.

El nom complet d’aquest medicament és dietilestilbestrol i se solia receptar entre els anys 1938 i 1971 perquè es creia, erròniament, que ajudava a reduir els riscs d’avortament natural.

L’any 1971 els investigadors van descobrir un vincle entre el DES i el càncer de vagina en filles de dones que havien pres aquest medicament.

Estudis més recents també el relacionen amb altres tipus de càncer, habituals en aquestes dones.

Les filles de dones que han estat exposades al DES tenen 40 vegades més probabilitats de desenvolupar formes poc usuals de càncer de cèrvix i de vagina que les dones que no hi han estat mai exposades.

Una de les dones afectades explica que: “A diferència del que passava quan s’havia emprat talidomida durant la gestació (els greus efectes eren evidents des del primer minut de vida del nadó), les dones que van seguir un tractament amb DES donaven a llum criatures aparentment sanes. Els problemes sorgien durant l’adolescència o ja passats els vint anys. Però com que havia transcorregut tant de temps, els problemes no es relacionaven amb el fet d’haver estat exposada a aquest medicament.”

Enllaç a l’article original

Recompte de paraules: 302

 

Help the Great Translation Chain give greater visibility to this worrying situation by translating the text into as many languages as possible. You can make a difference!

Translate it - Template 10

Step 1 - Translate Template

E-mail TGTC Translation

Click to mail

Advertisements

Comments are closed.